Tìm hiểu và công nghệ chế tạo máy đồng bộ

Theo kết cấu, máy điện đồng bộ được chia thành hai loại
sau:
- Máy điện đồng bộ cực ẩn: thich hợp với tốc độ quay
cao ( số cực 2p = 2 )
- Máy điện đồng bộ cực lồi: thích hợp với tốc độ quay
thấp ( số cực 2p ≥ 4 )
Theo chức năng, máy điện đồng bộ được chia thành các
loại chủ yếu sau:
- Máy phát điện đồng bộ: biến cơ năng thành điện năng.
- Động cơ điện đồng bộ: biến điện năng thành cơ năng.
- Máy bù đồng bộ: bù công suất phản kháng, cải thiện hệ
số công...