Khóa luận tốt nghiệp Quản trị kinh doanh: Đánh giá sự thỏa mãn công việc của công nhân tại Công ty cổ phần Dệt may 29-3 Đà Nẵng

Đề tài hệ thống hóa những vấnđề lý luận về thỏa mãn công việc; khám phá các yếu tố thỏa mãn công việc tại công ty; đo lường mứcđộ thỏa mãn công việc của công nhân tại công ty; đề xuất giải pháp nâng cao sự thỏa mãn công việc cho công nhân.