Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển thương hiệu ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

Đề tài hệ thống hóa những vấn đề lí luận về thương hiệu, thương hiệu ngân hàng; đánh giá hiệu quả công tác phát triển TH của Agribank Đà Nẵng; trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phát triển TH tại chi nhánh.