Giáo trình Văn hóa dân gian - Vũ Ngọc Khánh

Giáo sư Vũ Ngọc Khánh (1926-) là một nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam, các công trình của ông chủ yếu về nghiên cứu văn hóa dân gian . Ông sinh năm 1926 tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, lớn lên đi học