Ebook Tuyệt đỉnh luyện đề thpt Quốc gia Vật lý: Phần 1

Cuốn sách Tuyệt đỉnh luyện đề thpt Quốc gia Vật lý giới thiệu 20 đề thi ôn luyện môn Vật lí. Mỗi đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm cả lí thuyết lẫn bài tập. Sau mỗi đề thi là phần lời giải chi tiết và nhận xét giúp các em học sinh tự kiểm tra, rút ra được kinh nghiệm làm bài và giải nhanh những câu hỏi trắc nghiệm tương tự.