Ebook Trang phục Việt Nam: Phần 1

Cuốn sách "Trang phục Việt Nam" hệ thống hóa và bước đầu giới thiệu với bạn đọc một số vấn đề về trang phục dân tộc Việt Nam từ xưa đến nay. Sách được chia thành 2 phần, phần 1 sẽ giới thiệu về trang phục thời Hùng Vương, thời Ngô - Đinh - Tiền Lê, thời Lý, thời Trần, giai đoạn nhà Hồ, thời Lê - Mạc - Trịnh - Nguyễn - Tây Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.