Ebook Tăng huyết áp: Phần 1

Cuốn sách Tăng huyết áp là tài liệu giáo dục và tuyên truyền về dự phòng và quản lý bệnh tăng huyết áp dành cho người dân. Phần 1 của cuốn sách giúp cho người đọc tìm hiểu về bệnh huyết áp, cách đo huyết áp, kiểm tra huyết áp ở nhà, những yếu tố gây tăng huyết áp,... Mời các bạn cùng tham khảo.