Ebook Tâm lý vợ chồng - Nguyễn Quốc Hùng (dịch)

Ebook "Tâm lý vợ chồng" trình bày nội dung thông qua các phần sau: phần 1 nhận định về quan niệm hôn nhân, phần 2 những tiêu chuẩn căn bản trong hôn nhân, phần 3 nghệ thuật làm chồng, phần 4 nghệ thuật làm vợ. Mời các bạn cùng tham khảo.