Ebook Tại sao Phương Tây vượt trội: Phần 2

Cuốn sách Tại sao Phương Tây vượt trội là một công trình nghiên cứu đồ sộ, giải thích lý do vì sao các nước phương Tây vượt trội. Đây là cuốn sách mà bất kỳ ai muốn tìm hiểu những kiến thức cơ bản, đa dạng của lịch sử phát triển xã hội phương Đông và phương Tây đều nên đọc. Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ bao gồm các chương: Thời kỳ phương Đông, Trở thành toàn cầu, Phương Tây đuổi kịp, Thời kỳ phương Tây, Tại sao phương Tây thống lĩnh thế giới, ... Đến hiện thời. Mời các bạn cùng tham khảo.