Ebook Non nước Ninh Thuận - Nguyễn Đình Tư

Ebook Non nước Ninh Thuận có nội dung giới thiệu về lịch sử, địa lý, nhân vật, giai thoại, huyền thoại, di tích, thắng cảnh cũng như các địa danh năm xưa của tỉnh Ninh Thuận, góp phần tô điểm non nước cẩm tú của chúng ta.