Ebook Những nội dung quan trọng của phương pháp thực dưỡng: Phần 2 - Sakurazawa Ohsawa

Phần 2 cuốn sách "Những nội dung quan trọng của phương pháp thực dưỡng" của tác giả Sakurazawa Ohsawa do Huỳnh Văn Ba biên dịch gồm các nội dung: Những món Sarrazin, Thực đơn, Tự khám sức khỏe, Bảng liệt kê những món ăn, Ngũ cốc, Tôm cá, Lê-ghim, Thịt, Sữa và các sản phẩm sữa,... Lời bạt của người dịch. Mời bạn đọc cùng tham khảo.