Ebook Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa Macrobiotics: Phần 1 - Diệu Hạnh

Tại nước ta, trong những năm gần đây, càng ngày càng có nhiều người - cả trong giới y học, báo, đài - nói đến phương pháp thực dưỡng do giáo sư Ohsawa đề xướng. Phương pháp này - ăn gạo lứt muối mè với thực phẩm thiên nhiên và sinh hoạt đúng đắn - đã đem lại những kết quả đáng ngạc nhiên trong việc giữ gìn sức khỏe và trị bệnh. Hiện nay, phương pháp thực dưỡng Macrobiotics đã phổ biến toàn cầu và được Tổ chức Y tế thế giới WHO nhìn nhận. Mời bạn đọc cùng tìm hiểu về phương pháp trên qua cuốn sách "Nghệ thuật nấu ăn vui khỏe theo phương pháp thực dưỡng Ohsawa Macrobiotics". Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1.