Ebook Lịch sử văn minh Trung Hoa: Phần 1

Lịch sử văn minh Trung Hoa là một tác phẩm để đời của sử gia Will Durant qua ngòi bút dịch thuật nghiêm cẩn, tài hoa của học giả Nguyễn Hiến Lê. Cuốn sách này dành cho bất kỳ ai muốn tìm hiểu về văn minh Trung Hoa từ buổi đầu của nền văn minh đến quá trình gây dựng đất nước vững mạnh. Sách gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 sau đây gồm 2 chương, đề cập đến thời đại các triết gia và thời đại các thi sĩ. Mời các bạn cùng tham khảo.