Ebook Lam Sơn thực lục (Truyện Lê Thái Tổ khởi nghĩa ở Lam Sơn)

"Lam Sơn thực lục" là tác phẩm ghi chép tóm tắt quá trình khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống nhà Minh (1418-1427). Nguyên bản bằng chữ Hán do Nguyễn Trãi viết, Lê Lợi đề tựa. Tuy người đời sau có sửa chữa, thêm bớt, Lam Sơn thực lục vẫn là tài liệu có giá trị lịch sử chân thực. Tác phẩm được Mạc Bảo Thần dịch năm 1944, NXB Tân Việt tái bản lần thứ 3 năm 1956. Mời bạn đọc cùng tham khảo.