Ebook Kỹ thuật trồng một số loại cây thuốc nam (Tập 3): Phần 2 - TS. Trần Minh Đức (Chủ biên)

Cuốn sách Kỹ thuật trồng một số loài cây thuốc nam sẽ giúp ích các bạn trong việc phòng chống bệnh và nâng cao sức khoẻ của bạn bằng việc trang bị những kiến thức liên quan đến cây thuốc nam. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.