Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công" cung cấp cho người đọc các kiến thức về tự học cách tấn công và phòng thủ với máy tính chạy windows. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.