Ebook 100 khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử: Phần 2

Con người luôn có khát vọng chinh phục, khám phá, phát hiện những điều kỳ diệu, những bí ẩn trong vũ trụ. Những khám phá ấy đã mở ra những chân trời tri thức, đánh dấu sự tiến bộ của văn minh nhân loại, giúp con người mở mang tầm mắt, nhận thức một cách đúng đắn về thế giới xung quanh. Mời các bạn cùng "100 khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử" quan phần 2 cuốn sách.