Ebook 100 khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử: Phần 1

Cuốn sách "100 khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử" giới thiệu 100 khám phá khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử có ảnh hưởng vô cùng to lớn đến sự phát triển và phương thức tư duy của con người. Sách được chia thành 2 chương, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.