Ebook 100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam: Phần 2

Cuốn sách “100 câu hỏi-đáp về biển, đảo Việt Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản là cẩm nang cần thiết, giúp cho thế hệ trẻ Việt Nam có cái nhìn tổng quan về biển, đảo Việt Nam, từng bước nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 của cuốn sách sau đây để biết thêm nội dung chi tiết.