Các phương pháp gia công đặc biệt

Phương pháp gia công đặc biệt là môn khoa học chuyên ngành cơ khí chế tạo máy. Phương pháp này ra đời nhằm thay thế giải quyết cho các phương pháp gia công cổ điển như : tiện, phay, bào, khoan, khoét, doa, mài, xọc, chuốt