• Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 1

  Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: vài nét trong lịch sử nghiên cứu và nhận thức về kiến trúc Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ; di tích kiến trúc cổ và di vật có liên quan ở đồng bằng Nam Bộ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   173 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 2

  Ebook Văn hóa đồng bằng Nam bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - Hậu Óc Eo ở Nam Bộ - Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Văn hóa đồng bằng Nam Bộ - Di tích kiến trúc cổ: Kiến trúc trong văn hóa Óc Eo - hậu Óc Eo ở Nam Bộ" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: truyền thống và không gian văn hóa - xã hội của các di tích kiến trúc cổ ở Đồng bằng Nam Bộ; những di tích kiến trúc phát hiện từ trước 1975 đến 2000;... Mời các bạn cùng...

   107 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 1

  Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tết cổ truyền người Việt" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tết làng quê những ngày trước tết và vào tết; tết thị thành ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   164 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 2

  Ebook Tết cổ truyền người Việt: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Tết cổ truyền người Việt" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tết trong cung đình qua các triều đại trước; trò chơi ngày tết; một số truyền thuyết về tết cổ truyền;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

   89 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: tín ngưỡng và triết học; xã hội và giai tầng; đô thị và kiến trúc; thủy lợi và giao thông; văn học và nghệ thuật; học thuật và giáo dục;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   480 p thuviendanang 29/11/2022 0 0

 • Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo): Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Văn minh Trung Hoa (Sách tham khảo)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung về: khoa học và công nghệ; y học và ẩm thực dưỡng sinh; nấu nướng và ẩm thực; đồ sứ và đồ dùng yêu thích; binh pháp và trang bị quân sự; cương vực và sản vật; lễ tết và phong tục dân gian;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   470 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 1

  Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 1

  Ebook "Viết đúng tiếng Anh" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những tiếng cần phân biệt; Những động từ cần phân biệt; Những danh từ cần phân biệt; Những trạng từ cần phân biệt; Những giới từ cần phân biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   70 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 2

  Ebook Viết đúng tiếng Anh: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Viết đúng tiếng Anh" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những lỗi về động từ; Những lỗi về danh từ; Những lỗi về trạng từ; Những lỗi mạo từ; Những lỗi về đại danh từ; Thuật dịch một số từ ngữ Việt sang Anh. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p thuviendanang 29/11/2022 0 0

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Nga: Phần 1

  Ebook Ngữ pháp tiếng Nga: Phần 1

  Ebook Ngữ pháp tiếng Nga: Phần 1 trình bày những vấn đề chung của từ pháp tiếng Nga; Danh từ tiếng Nga; Những đặc trưng cơ bản của tính từ, số từ, đại từ, động từ. trạng từ, từ chỉ trạng thái, giới từ, liên từ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   240 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook Ngữ pháp tiếng Nga: Phần 2

  Ebook Ngữ pháp tiếng Nga: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ngữ pháp tiếng Nga" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề chung của cú pháp tiếng Nga; Câu đơn tiếng Nga; Câu phức tiếng Nga; Lời nói trực tiếp và lời nói gián tiếp; Những quy tắc dấu câu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   166 p thuviendanang 29/11/2022 0 0

 • Ebook 5500 câu giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày: Phần 1

  Ebook 5500 câu giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày: Phần 1

  Tài liệu "Giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày" trình bày chi tiết các mẫu câu từ đơn giản đến nâng cao giúp người học phát huy khả năng giao tiếp theo từng trình độ. Phần 1 gồm các mẫu câu cơ bản, đối thoại, cách diễn đạt tương tự và mở rộng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   99 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

 • Ebook 5500 câu giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày: Phần 2

  Ebook 5500 câu giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày: Phần 2

  Tài liệu "5500 câu giao tiếp tiếng Nhật trong sinh hoạt hằng ngày" được biên soạn nhằm giúp người đọc thực hành các cấu trúc tiếng Nhật thông dụng trong tình huống giao tiếp hằng ngày, sách còn giúp bạn nâng cao các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc và Viết, qua đó bạn có thể hiểu và giải quyết được các tình huống thực tế trong công việc và học tập....

   38 p thuviendanang 29/11/2022 1 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số