• Ebook Biển Đông (Tập IV): Phần 1

  Ebook Biển Đông (Tập IV): Phần 1

  Tài liệu "Biển Đông (Tập IV)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khu hệ sinh vật vùng biển Việt Nam; Sinh vật đáy; Động vật thân mềm; Nguồn lợi sinh vật vùng biển Việt Nam; Nguồn lợi đặc sản ngoài cá;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   170 p thuviendanang 28/02/2023 10 0

 • Ebook Biển Đông (Tập IV): Phần 2

  Ebook Biển Đông (Tập IV): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Biển Đông (Tập IV)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sinh thái vùng biển Việt Nam; Đặc trưng sinh thái vùng triều; Đặc trưng sinh thái rừng ngập mặn; Đặc trưng sinh thái rạn san hô; Đặc trưng sinh thái các bãi cỏ biển; Đặc trưng sinh thái đầm phá ven biển. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung...

   229 p thuviendanang 28/02/2023 9 0

 • Ebook Biển Đông (Tập III): Phần 1

  Ebook Biển Đông (Tập III): Phần 1

  Ebook Biển Đông (Tập III): Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tình hình điều tra nghiên cứu địa chất - địa vật lý vùng biển Việt Nam; Đặc điểm địa hình, địa mạo vùng biển Việt Nam; Đặc điểm các trường địa vật lý và cấu trúc sâu vỏ trái đất; Địa chất đệ tứ vùng biển Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi...

   248 p thuviendanang 28/02/2023 9 0

 • Ebook Biển Đông (Tập III): Phần 2

  Ebook Biển Đông (Tập III): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của Ebook Biển Đông (Tập III) tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Địa chất đệ tam vùng biển Việt Nam; Địa chất trước đệ tam vùng biển Việt Nam; Đặc điểm kiến tạo vùng biển Việt Nam; Tiềm năng dầu khí và khoáng sản rắn vùng biển Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   212 p thuviendanang 28/02/2023 8 0

 • Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 1

  Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 1

  Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Vai trò của người vận hành nhà máy xử lý nước; Nguồn nước và công trình thu nước; Máy bơm và đường ống dẫn; Keo tụ; Bể lắng; Bể lọc có vật liệu lọc dạng hạt; Khử sắt và mangan;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   181 p thuviendanang 28/02/2023 8 0

 • Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2

  Ebook Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Quản lý vận hành và thiết kế nâng cấp nhà máy nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xử lý trihalomethane và Arsenic; Khử amoni NH4+; Các biện pháp ngăn chặn quá trình xâm thực và ăn mòn của nước; Xử lý nước bằng màng lọc; Xử lý nước thải và bùn cặn của nhà máy xử lý nước; Quản lý vận hành...

   189 p thuviendanang 28/02/2023 8 0

 • Ebook Hóa học và vi sinh vật học nước: Phần 1

  Ebook Hóa học và vi sinh vật học nước: Phần 1

  Ebook Hóa học và vi sinh vật học nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Động hóa học và cân bằng hóa học; Sự cân bằng ion trong nước; Dung dịch keo; Các quá trình oxi hóa khử; Thành phần và tính chất nước thiên nhiên; Keo tụ cặn trong nước thiên nhiên; Quá trình khử sắt và mangan; Quá trình khử trùng;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   166 p thuviendanang 28/02/2023 8 0

 • Ebook Hóa học và vi sinh vật học nước: Phần 2

  Ebook Hóa học và vi sinh vật học nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Hóa học và vi sinh vật học nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Vi sinh vật học nước; Hình thái - cấu tạo - sinh sản của vi sinh vật; Các quá trình sinh lý của vi sinh vật; Sự chuyển hóa các chất trong thiên nhiên nhờ vi sinh vật; Sự nhiễm bẩn nguồn nước và quá trình tự làm sạch của nguồn nước;...

   77 p thuviendanang 28/02/2023 8 0

 • Ebook Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam (Phần Biển Việt Nam): Phần 1

  Ebook Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam (Phần Biển Việt Nam): Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam (Phần Biển Việt Nam)" trình bày những nội dung về: cơ sở sinh thái cảnh quan biển; vị thế sinh thái cảnh quan biển; đánh giá sinh thái cảnh quan biển; nhân tố hình thành sinh thái cảnh quan vịnh Bắc Bộ; sinh vật vùng biển vịnh Bắc Bộ; kinh tế - xã hội ven biển vịnh Bắc Bộ;......

   136 p thuviendanang 28/02/2023 9 0

 • Ebook Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam (Phần Biển Việt Nam): Phần 2

  Ebook Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam (Phần Biển Việt Nam): Phần 2

  Ebook Sinh thái cảnh quan biển Vịnh Bắc Bộ, Việt Nam (Phần Biển Việt Nam): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về: hệ thống sinh thái cảnh quan vùng biển vịnh Bắc Bộ; cấu trúc sinh thái cảnh quan vịnh Bắc Bộ; phụ kiểu sinh thái cảnh quan vịnh Bắc Bộ; phụ kiểu sinh thái cảnh quan đảo gần bờ cồn cỏ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   164 p thuviendanang 28/02/2023 7 0

 • Ebook Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ: Phần 1

  Ebook Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ" trình bày những nội dung về: tổng quan điều kiện địa lý, tự nhiên, kinh tế - xã hội; đặc trưng thủy động lực học; đặc trưng môi trường các thủy vực ven bờ biển; đặc trưng năng suất sinh học...

   142 p thuviendanang 28/02/2023 11 0

 • Ebook Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ: Phần 2

  Ebook Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách "Đặc điểm tự nhiên, môi trường nguồn lợi và định hướng khai thác, phát triển bền vững các thủy vực ven bờ Nam Trung Bộ" tiếp tục trình bày những nội dung về: đặc điểm địa hình, địa mạo, trầm tích đáy; nguồn lợi thủy sản có giá trị kinh tế; hiện trạng các hệ sinh thái điển hình; vấn đề khai thác và phát triển...

   151 p thuviendanang 28/02/2023 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số