• Ebook Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam: Phần 1

  Ebook Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam viết về các làng có 10 người trở lên đỗ đại khoa. Phần 1 của cuốn sách bao gồm phần giới thiệu sơ lược về làng và phần giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu của làng: Ngô Cung, Ngô Khuê, Ngô Cầu, Lê Hiếu Trung,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p thuviendanang 28/11/2018 10 1

 • Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 2 (tái bản năm 2010)

  Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 2 (tái bản năm 2010)

  Tiếp nối phần 1 của cuốn sách, phần 2 ebook giới thiều đến bạn đọc giao lưu văn hóa thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Bản sắc văn hóa Việt Nam trong giao lưu văn hóa, nền tảng của giao lưu quốc tế; Đạo Nho Việt Nam một sự khúc xạ; trí thức Việt Nam xưa với văn hóa,... Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp những kiến thức hữu ích về...

   417 p thuviendanang 28/11/2018 7 0

 • Ebook Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường: Phần 1

  Ebook Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường: Phần 1

  Cuốn sách Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường: Phần 1 giới thiệu cho bạn đọc một số di tích lịch sử - văn hoá tiêu biểu cấp Quốc gia và cấp Quốc gia đặc biệt. Mỗi di tích đểu được giới thiệu khái quát vể vị trí, giá trị lịch sử - văn hoá và phần nào đó là giá trị du lịch - dã ngoại khi gắn nó với các quẩn...

   341 p thuviendanang 28/11/2018 8 0

 • Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1 (tái bản năm 2010)

  Ebook Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1 (tái bản năm 2010)

  Cuốn sách Bản sắc văn hóa Việt Nam: Phần 1 gồm có 4 chương, trình bày tổng quan về văn hóa và bản sắc văn hóa; bản sắc văn hóa Việt Nam, cách tiếp cận; sự khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và văn hóa Việt Nam; bề dày văn hóa của người Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   133 p thuviendanang 28/11/2018 9 0

 • Ebook Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 2

  Ebook Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 gồm nội dung của 2 chương còn lại: Thực trạng phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn từ đổi mới đến nay; những quan điểm định hướng và giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Mời các bạn tham khảo tiếp phần 2 ebook.

   160 p thuviendanang 28/11/2018 7 0

 • Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 2

  Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 2

  Sau đây là nội dung phần 2 của cuốn sách. Phần 2 ebook giúp cho người đọc tìm hiểu thêm về cách sắm lễ, dâng lễ, các bài văn khấn thờ cúng dân gian, thờ cúng tổ tiên; đặc biệt là trong ngày tết cổ truyền đang gần kề và những ngày lễ, tiết quan trọng trong năm;… Nội dung cuốn sách gồm có những phần sau: Phần thứ nhất. Nghi thức cúng, khấn,...

   176 p thuviendanang 28/11/2018 5 0

 • Ebook Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam: Phần 2

  Ebook Làng khoa bảng và danh nhân làng khoa bảng Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuống sách giới thiệu một số danh nhân tiêu biểu, ngoài một số vị đại khoa, tác giả đã mở rộng để giới thiệu những danh nhân không thuộc số người đỗ đại khoa nhưng lại có những đóng góp to lớn, mang lại danh tiếng cho làng như: Giáo sư Hoàng Minh Giám (làng Đông Ngạc); nhà văn Hoàng Ngọc Phách (làng Đông Thái);...

   125 p thuviendanang 28/11/2018 7 0

 • Ebook Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 1

  Ebook Làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phần 1

  Nội dung ebook nhằm nghiên cứu một số vấn đề lý luận cơ bản của làng nghề truyền thống, phân tích và đánh giá thực trạng cũng như xu hướng vận động của làng nghề truyền thống ở nông thôn nước ta, trên cơ sở đó đề xuất quan điểm định hướng và các giải pháp phát triển làng nghề truyền thống ở nông thôn nhằm đẩy mạnh quá trình công...

   109 p thuviendanang 28/11/2018 7 0

 • Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 1

  Ebook Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt: Phần 1

  Cuốn sách Nghi lễ thờ cúng cổ truyền của người Việt giới thiệu các nghi lễ thờ cúng trong sinh hoạt hàng ngày của nhân dân ta, mang tính chất khảo cứu và bảo lưu các giá trị văn hoá truyền thống đã có từ ngàn đời nay. Nội dung chi tiết phần 1 gồm có 2 phần: Nghi thức cúng, khấn, vái, lạy của người Việt và nghi lễ thờ cúng các vị thần theo...

   223 p thuviendanang 28/11/2018 8 1

 • Ebook Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường Phần 2

  Ebook Một số di tích lịch sử - văn hóa Việt Nam dùng trong nhà trường Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách trình bày các di tích được sắp xếp theo các vùng địa lí - du lịch: Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long; trong mỗi vùng lại theo từng tỉnh và trong mỗi tỉnh, thành phố tên gọi của di tích được xếp theo vẩn A, B, C,... Cách sắp xếp như thế nhằm tạo thuận lợi cho việc...

   337 p thuviendanang 28/11/2018 8 0

 • Ebook Sự phát triển của làng nghề La Phù: Phần 1

  Ebook Sự phát triển của làng nghề La Phù: Phần 1

  Ebook Sự phát triển của làng nghề La Phù có kết cấu nội dung gồm 7 chương, giúp cho người đọc tìm hiểu phần nào về bản sắc văn hóa của một làng nghề, cũng như sự biến đổi của làng trong tình hình hiện nay, đồng thời xem xét mức độ thị hóa của làng nghề, thực trang và đưa ra phương pháp giải quyết. Mời các bạn tham khảo phần 1 ebook gồm 5...

   117 p thuviendanang 28/11/2018 5 0

 • Ebook Sự phát triển của làng nghề La Phù: Phần 2

  Ebook Sự phát triển của làng nghề La Phù: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 ebook, phần 2 "Đóng góp ngân sách của La Phù. Những vấn đề cần tháo gỡ để đẩy nhanh hơn nữa quá trình công nghệp hoá và hiện đại hóa của địa phương" có kết cấu nội dung gồm: Đóng góp ngân sách của La Phù vào ngân sách của nhà nước và sự đầu tư của nhà nước cho La Phù, những khó khăn cần tháo gỡ. Mời các bạn tham khảo...

   182 p thuviendanang 28/11/2018 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số