• Thích ứng của phạm nhân với chế độ sinh hoạt và lao động tại trại giam - Chu Văn Đức

  Thích ứng của phạm nhân với chế độ sinh hoạt và lao động tại trại giam - Chu Văn Đức

  Thích ứng của phạm nhân với chế độ sinh hoạt và lao động tại trại giam trình bày về sự biến đổi của thực trạng thích ứng của phạm nhân với chế độ sinh hoạt và lao động theo học vấn, sự biến đổi của thực trạng thích ứng của phạm nhân với chế độ sinh hoạt và lao động theo mức án,... Mời các bạn tham khảo.

   8 p thuviendanang 25/09/2019 3 0

 • Sử dụng bài tập của tâm lý học Piaget trong nghiên cứu trí tuệ trẻ em Việt Nam - Trương Thị Khánh Hà

  Sử dụng bài tập của tâm lý học Piaget trong nghiên cứu trí tuệ trẻ em Việt Nam - Trương Thị Khánh Hà

  Piaget và các cộng sự của ông chứng minh rằng: Tư duy của trẻ em ở giai đoạn thao tác cụ thể luôn gắn liền với hiện thực. Phần lớn trẻ em 9 tuổi khó có thể bình luận về sự vật hiện tượng nào đó không tồn tại thực... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   5 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Tính tự giác học tập của sinh viên dưới góc nhìn của tâm lý học hoạt động - Lê Khanh

  Tính tự giác học tập của sinh viên dưới góc nhìn của tâm lý học hoạt động - Lê Khanh

  Các nhà tâm lý học hoạt động khi bàn về tình tự giác học tập đều thống nhất cho rằng, khi mà tri thức được người học lĩnh hội không chỉ dừng lại ở mức hiểu những điều đã học, mà ở mức độ cao hơn những tri thức đó đã trở thành cái quyết định bên trong nhân cách... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p thuviendanang 25/09/2019 4 0

 • Hứng thú của sinh viên đối với môn học tham vấn - Trần Thị Minh Đức

  Hứng thú của sinh viên đối với môn học tham vấn - Trần Thị Minh Đức

  Hứng thú của sinh viên đối với môn học tham vấn trình bày nội dung về ý nghĩa của môn học đối với nghề nghiệp tương lại của sinh viên, sự yêu thích môn tham vấn, sự nỗ lực trong học tập của sinh viên, hiệu quả đạt được từ hứng thú môn học đem lại.

   8 p thuviendanang 25/09/2019 2 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hóa học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn và Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học, liên kết hóa học và cấu tạo phân tử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết

   82 p thuviendanang 28/08/2019 19 4

 • Ebook Phân bón hóa học: Phần 1

  Ebook Phân bón hóa học: Phần 1

  Cuốn sách này được biên soạn trên cơ sở một phần của giáo trình “Công nghệ phân bón hóa học và muối khoáng” dành cho sinh viên đi sâu vào chuyên ngành hẹp, ngành công nghệ hóa học vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   66 p thuviendanang 28/08/2019 9 0

 • Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Ebook Hóa học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hóa học đại cương" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học - Nhiệt hóa học, cân bằng hóa học, chiều của quá trình hóa học, dung dịch, dung dịch điện ly,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   78 p thuviendanang 28/08/2019 11 1

 • Ebook Phân bón hóa học: Phần 2

  Ebook Phân bón hóa học: Phần 2

  Cũng như công nghệ các hợp chất hóa chất vô cơ, có những nguyên lý chung của công nghệ: Cơ chế của phản ứng hệ dị pha, hệ đồng nhất (lĩnh vực động học các quá trình hóa học), vấn đề kết tinh và xử lý bền mặt (xử lý bằng nhiệt động)... Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung cuốn sách.

   77 p thuviendanang 28/08/2019 9 0

 • Ebook Thử sức trước kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - Hóa hữu cơ: Phần 1

  Ebook Thử sức trước kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - Hóa hữu cơ: Phần 1

  Ebook Thử sức trước kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - Hóa hữu cơ: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đại cương về hóa học hữu cơ, các dạng bài tập và hướng dẫn giải các bài hiđrocacbon no, hiđrocacbon không no, hidrocacbon thơm - Nguồn hidrocacbon thiên nhiên, dẫn xuất halogen - Ancol - Phenol. Mời các bạn cùng tham khảo.

   154 p thuviendanang 28/08/2019 8 0

 • Ebook Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Ebook Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kỹ thuật chiết tách hợp chất hữu cơ từ cây cỏ, phương pháp nhận danh các loại hợp chất tự nhiên, phương pháp sắc ký cột,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   282 p thuviendanang 28/08/2019 9 0

 • Ebook Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Ebook Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ: Phần2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Phương pháp cô lập hợp chất hữu cơ" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp sắc ký trao đổi ion, phương pháp sắc ký gel, phương pháp sắc ký khí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   246 p thuviendanang 28/08/2019 9 0

 • Ebook Thử sức trước kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - Hóa hữu cơ: Phần 2

  Ebook Thử sức trước kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - Hóa hữu cơ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1 của ebook "Thử sức trước kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia - Hóa hữu cơ" phần 2 tiếp tục trình bày các dạng bài tập như: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic, Este - Lipit, Cacbohiđrat, Amin - Amino axit - Protein, Polime và vật liệu polime. Mời các bạn cùng tham khảo.

   206 p thuviendanang 28/08/2019 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số