Xây dựng hệ thống kinh doanh Online tự động - Bài: Email marketing là gì

Video "Email marketing là gì" trong khóa học Online "Xây dựng hệ thống kinh doanh Online tự động" nhằm giúp chúng ta hiểu cách tạo và gửi email, mang lại cho doanh nghiệp. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.