Video Rào cản, A dưới dùng cho cáp ngầm

Mời xem qua "Video Rào cản, A dưới dùng cho cáp ngầm", video này sẽ giúp bạn nhận biết A dưới dùng cho cáp ngầm, cũng như đặc điểm và màu sắc của nó.