Video Nguyên lý hoạt động của máy biến áp

Mời các bạn cùng tham khảo video Nguyên lý hoạt động của máy biến áp để hiểu rõ cấu tạo, chức năng cũng như nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha.