Video Hoạt động máy phát điện xoay chiều ba pha

Cũng như các loại máy phát điện khác, máy phát điện xoay chiều là các thiết bị điện có tác dụng biến đổi cơ năng thành điện năng thông qua nguyên lý cảm ứng điện từ và định luật về tác dụng của lực từ trường trên dòng điện. Vì vậy các máy phát điện xoay chiều đều có tính thuận nghịch, nghĩa là vừa có thể làm việc ở chế độ máy phát, vừa có thể làm việc ở chế độ động cơ. Tham khảo Video Hoạt động máy phát điện xoay chiều ba pha dưới đây để nắm bắt nội dung chi tiết.