Phương pháp chọn đáp án chính xác cho TOEIC: Part 7

Video trình bày chương 1 của phương pháp chọn đáp án chính xác cho TOEIC part 7 về: Kinh nghiệm chinh phục TOEIC part 7, những kỹ thuật làm bài với thời gian ngắn nhất, phương pháp chọn đáp án cho bài đọc dạng lá thư, Kỹ thuật đơn giản để phân tích chọn đáp án đúng 96% và tuyệt chiêu chọn đáp án theo trình tự logic. Chúc các bạn hoàn thành kì thi thật tốt.