Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới - Bài 3: Sự động viên khác nhau giữa các nhóm đối tượng cơ bản

Video "Sự động viên khác nhau giữa các nhóm đối tượng cơ bản" trong khóa học Online "Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới" của TS. Lê Thẩm Dương nhằm giúp chúng ta biết cách áp dụng sự động viên phù hợp để gia tăng hiệu suất làm việc nơi mỗi nhóm. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.