Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới - Bài 1: Lợi ích của việc sử dụng kỹ năng trong đời sống và công việc

Video "Lợi ích của việc sử dụng kỹ năng trong đời sống và công việc" trong khóa học Online "Kỹ năng Động viên trong Thời đại mới" của TS. Lê Thẩm Dương nhằm giúp chúng ta có cái nhìn đúng đắn hơn về tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc sử dụng kỹ năng trong cuộc sống và trong công việc. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.