Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông - Bài 5: Phân loại các thể loại phim trong truyền hình Tin tức, phóng sự, phim ngắn,...

Video "Phân loại các thể loại phim trong truyền hình Tin tức, phóng sự, phim ngắn,..." trong khóa học Online "Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông" nhằm giúp chúng ta có thêm kiến thức xây dựng được những thước phim chất lượng, phản ánh đúng tính chất, đối tượng. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.