Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông - Bài 2: Sự liên kết giữa dựng phim và quay phim

Video "Sự liên kết giữa dựng phim và quay phim" trong khóa học Online "Dựng phim chuyên nghiệp với Adobe Premiere cho ngành truyền thông" nhằm giúp chúng ta nắm được mối liên hệ giữa dựng phim và quay phim cũng như các cở cảnh cơ bản mà nhà quay phim hay đạo diễn thực hiện ở công tác tiền kỳ. Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.