• Ebook Các quy luật phát triển hệ thống (Quy luật sáng tạo và đổi mới): Phần 2

  Ebook Các quy luật phát triển hệ thống (Quy luật sáng tạo và đổi mới): Phần 2

  Ebook Các quy luật phát triển hệ thống (Quy luật sáng tạo và đổi mới): Phần 2 phân tích các mối liên hệ nói trên giữa các quy luật phát triển hệ thống. Phần này cũng đề cập đến các mối liên kết khác như các mối liên kết giữa các quy luật phát triển hệ thống và các phương pháp, thủ thuật (nguyên tắc) sáng tạo cơ bản. Mời các bạn cùng tham...

   230 p thuviendanang 30/11/2021 141 0

 • Ebook Các phương pháp sáng tạo: Phần 1

  Ebook Các phương pháp sáng tạo: Phần 1

  Cuốn sách "Các phương pháp sáng tạo" là tập 6 nằm trong bộ sách Sáng tạo và đổi mới do các giảng viên của Trung tâm Sáng tạo Khoa học – kỹ thuật (TSK) biên soạn. Trong tập 6 này tiếp tục trình bày một số phương pháp khác của TRIZ và những phương pháp không phải của TRIZ như đã trình bày trước đó ở tập 4 và tập 5. Nội dung của quyển sáu...

   65 p thuviendanang 30/11/2021 138 0

 • Ebook Các phương pháp sáng tạo: Phần 2

  Ebook Các phương pháp sáng tạo: Phần 2

  Ebook Các phương pháp sáng tạo: Phần 2 sẽ trình bày các phương pháp sáng tạo không phải của TRIZ”. Phần này sẽ giới thiệu với bạn đọc không ít các phương pháp sáng tạo khác không thuộc TRIZ, cũng thường được dùng trong tư duy sáng tạo (quá trình suy nghĩ giải quyết vấn đề và ra quyết định). Phần này cũng tóm tắt có bình luận những gì đã...

   269 p thuviendanang 30/11/2021 148 0

 • Ebook Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao: Phần 2

  Ebook Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao: Phần 2

  Cuốn sách "Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao" chứa các mục từ nói về nguồn gốc của chúng ta, một vũ trụ lịch sử và lịch sử này có liên quan đến chúng ta bởi nó là đích dẫn đến chúng ta chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ. Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 là các mục từ từ vần M. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   389 p thuviendanang 31/10/2021 138 0

 • Ebook Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao: Phần 1

  Ebook Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao: Phần 1

  Cuốn sách "Từ điển yêu thích bầu trời và các vì sao" chứa các mục từ cái thế giới lạ lùng và kỳ diệu của vật lý thiên văn, cái thế giới chứa đầy các thực tế kỳ dị và huyền ảo được nhào nặn bởi lực hấp dẫn. Phần 1 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung như: Ánh sáng hóa thạch, ánh sáng không nhìn thấy được, ánh sáng...

   363 p thuviendanang 31/10/2021 139 0

 • Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại

  Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển của Triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại

  Trên cơ sở đặc điểm điều kiện tự nhiên, điều kiện xã hội và một nền văn hóa đặc sắc, tư tưởng triết học tôn giáo Ấn Độ cổ đại đã hình thành và phát triển. Người ta đã phân chia quá trình đó của triết học tôn giáo Ấn Độ thành hai thời kỳ: Thời kỳ thứ nhất là thời kỳ Veda - Sử thi (từ năm 1500 đến năm 600 tr. CN).

   10 p thuviendanang 31/08/2021 64 0

 • Vai trò của tư duy biện chứng với hoạt động lãnh đạo của cán bộ chủ chốt cấp huyện

  Vai trò của tư duy biện chứng với hoạt động lãnh đạo của cán bộ chủ chốt cấp huyện

  Là loại hình tư duy phát triển ở trình độ cao của tư duy nhân loại, tư duy biện chứng có vai trò quan trọng trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn của con người. Thông qua phân tích những đặc trưng của tư duy biện chứng, tác giả nghiên cứu vai trò của loại hình tư duy này đối với hoạt động lãnh đạo của đội ngũ cán bộ chủ chốt...

   8 p thuviendanang 31/08/2021 52 0

 • Tư tưởng nhân quyền của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị” và ý nghĩa lịch sử

  Tư tưởng nhân quyền của Aristotle trong tác phẩm “Chính trị” và ý nghĩa lịch sử

  Nhân quyền, hay quyền con người là những quyền tự nhiên của con người. Tư tưởng về nhân quyền không phải chỉ mới xuất hiện mà từ thời cổ đại, vấn đề về con người và quyền của con người đã được các nhà triết học quan tâm bàn đến. Aristotle là nhà triết học vĩ đại của Hy Lạp.

   9 p thuviendanang 31/08/2021 58 0

 • Cách mạng công nghiệp 4.0 - minh chứng sinh động luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác

  Cách mạng công nghiệp 4.0 - minh chứng sinh động luận điểm “khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp” của C.Mác

  Với việc vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng vào nghiên cứu các lĩnh vực xã hội (nhất là nền sản xuất xã hội), Các Mác dự báo: Khi hàm lượng khoa học ngày càng gia tăng trong trình độ người lao động và công cụ lao động sẽ làm cho tư bản cố định chuyển hóa đến mức độ nhất định nào đó thì trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

   9 p thuviendanang 31/08/2021 65 0

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam

  Tư tưởng Hồ Chí Minh về y đức và sự vận dụng ở Việt Nam

  Tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức có nội dung khoa học sâu sắc và có ý nghĩa thực tiễn to lớn. Ngày nay, người thầy thuốc Việt Nam cần phải học tập và làm theo tư tưởng của Hồ Chí Minh về y đức, cần phải rèn luyện, phấn đấu, tu dưỡng nhiều hơn nữa để xứng đáng với lời dạy của Người “Thầy thuốc phải như mẹ hiền”.

   9 p thuviendanang 31/08/2021 58 0

 • Triết lí nhân sinh qua quan hệ cha mẹ - con cái và ngược lại trong ca dao Việt Nam

  Triết lí nhân sinh qua quan hệ cha mẹ - con cái và ngược lại trong ca dao Việt Nam

  Bài viết này chỉ khai thác một khía cạnh triết lí nhân sinh của người xưa qua mối quan hệ giữa con cái với cha mẹ trong ca dao Việt Nam.

   7 p thuviendanang 31/08/2021 39 0

 • Tư tưởng của Mạnh Tử về đạo đức người cầm quyền và bài học đối với cán bộ quản lí ở Việt Nam hiện nay

  Tư tưởng của Mạnh Tử về đạo đức người cầm quyền và bài học đối với cán bộ quản lí ở Việt Nam hiện nay

  Bài viết góp phần nhận thức rõ hơn nội dung tư tưởng về đạo đức người cầm quyền của Mạnh Tử và rút ra những bài học thiết thực nhằm nâng cao năng lực và đạo đức cho đội ngũ cán bộ quản lí ở nước ta hiện nay.

   5 p thuviendanang 31/08/2021 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số