• Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại - Tạ Thị Thịnh

  Ebook Phân loại và tổ chức mục lục phân loại - Tạ Thị Thịnh

  Phân loại và tổ chức mục lục phân loại cung cấp kiến thức cần thiết, cơ bản nhất về lý luận phân loại nói chung và phân loại tài liệu, phân loại thư viện nói riêng. Cung cấp thông tin chọn lọc về các khung phân loại tiêu biểu trên thế giới và một số khung phân loại đã được Việt Nam hóa.

   122 p thuviendanang 30/09/2021 309 0

 • Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 1

  Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 1

  Ebook "Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công" phần 1 gồm các nội dung: lịch sử phát triển virus máy tính, phòng chống và khắc phục sự cố máy tính nhiễm virus qua yahoo! và messenger, không cho spyware chiếm quyền điều khiển home page, cách phát hiện và phòng chống virus, kinh nghiệm phòng chống virus, nhận biết máy tính bị nhiễm virus, sử dụng chương...

   47 p thuviendanang 30/09/2020 403 1

 • Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 2

  Ebook Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 ebook "Tự khắc phục máy tính khi bị vi rút tấn công" với các nội dung như sau: tổng hợp các loại virus worm, trojan, spyware; cách diệt và khôi phục máy vi tính bị nhiễm; cách diệt virus w32.randsom.a; cách diệt trojan.fakemess; khôi phục các giá trị gốc trong registry; cách diệt w32.gaut.a; cách diệt trojan.newarxy; cách diệt w32.wecori; cách...

   105 p thuviendanang 30/09/2020 138 1

 • Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 2

  Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách ""Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công" cung cấp cho người đọc các kiến thức về tấn công và phòng thủ với máy tính chạy Linux. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   99 p thuviendanang 31/08/2020 258 2

 • Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 1

  Ebook Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn cách phòng thủ và khắc phục sự cố khi máy tính bị tấn công" cung cấp cho người đọc các kiến thức về tự học cách tấn công và phòng thủ với máy tính chạy windows. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   181 p thuviendanang 31/08/2020 249 1

 • Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs

  Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs

  Bài viết Khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs đề xuất một phương pháp hiệu quả khai phá cây con thường xuyên trên cơ sở dữ liệu weblogs với việc tối ưu hóa vấn đề phát hiện các cây con đẳng cấu và thuật toán tìm kiếm theo chiều sâu để giảm thời gian và giảm không gian bộ nhớ trong quá trình tính toán.

   9 p thuviendanang 31/01/2020 215 2

 • Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein

  Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein

  Bài viết Một thuật toán tối ưu đàn kiến dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein giới thiệu một thuật toán dóng hàng toàn cục mạng tương tác protein dựa trên phương pháp tối ưu hoá đàn kiến. Các thực nghiệm cho thấy phương pháp đề xuất cho kết quả tốt hơn hẳn các phương pháp mới nhất hiện nay.

   7 p thuviendanang 31/01/2020 193 2

 • Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi

  Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi

  Bài viết Nghiên cứu mô phỏng các hệ thống hàng đợi nghiên cứu về công cụ mô phỏng GPSS và đưa ra quy trình, cách thức dùng công cụ GPSS để xây dựng mô phỏng toán học các bài toán mô phỏng hàng đợi. Bài viết phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 203 2

 • Tiếp cận mới về đối sánh Ontology

  Tiếp cận mới về đối sánh Ontology

  Bài viết Tiếp cận mới về đối sánh Ontology trình bày phương pháp tiếp cận mới Oars của chúng tôi, dựa trên các tập thô để đối sánh Ontology, nó đạt được mức độ chính xác cao trong các tình huống phát sinh các thực thể không rõ ràng, do những kết quả trái ngược nhau được tạo ra bởi các độ đo tương đồng khác nhau.

   15 p thuviendanang 31/01/2020 193 1

 • Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản

  Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản

  Bài viết Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản trình bày phương pháp sử dụng đặc trưng MFCC kết hợp với khai thác thông tin về tần số cơ bản (F0) của tiếng Việt để thực hiện nhận dạng phương ngữ tiếng Việt dựa trên mô hình GMM.

   6 p thuviendanang 31/01/2020 187 1

 • Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định

  Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định

  Bài viết Về độ phức tạp tính toán của một bài toán liên quan đến tập rút gọn trên bảng quyết định trình bày về một bài toán co-NP - đầy đủ liên quan đến các tập rút gọn trên bảng quyết định. Chúng ta gọi A là tập tựa rút gọn trên bảng quyết định DS với tập thuộc tính C U {d} và d là thuộc tính quyết định nếu A chứa một tập rút...

   5 p thuviendanang 31/01/2020 175 1

 • Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt

  Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt

  Bài viết Ứng dụng mô hình đồ thị trong tóm tắt đa văn bản tiếng Việt trình bày một phương pháp tóm tắt đa văn bản dựa trên cách tiếp cận mô hình đồ thị. Trọng số của mỗi câu được thể hiện tại các nút của đồ thị và độ tương tự giữa các câu là trọng số các nhánh của đồ thị.

   9 p thuviendanang 31/01/2020 189 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số