• Ebook Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ (Tái bản): Phần 2

  Ebook Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ (Tái bản): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ" cungt cấp cho người đọc các kiến thức: Kiến trúc hiện đại, kiến trúc cổ điển Châu Á, lược trình phát triển kiến trúc thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   64 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ (Tái bản): Phần 1

  Ebook Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Lịch sử kiến trúc thế giới qua hình vẽ" cungt cấp cho người đọc các kiến thức: Kiến trúc thời kỳ cộng đồng nguyên thủy, kiến trúc thời kỳ xã hội nô lệ (từ 4000 năm trước TCN đến thế kỷ V sau CN), kiến trúc thời phong kiến Châu Âu.

   32 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc (Tập II): Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ hình thức trong kiến trúc (Tập II): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Ngôn ngữ hình thức kiến trúc" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các yếu tố cơ bản - Kích thước, không gian, phương hướng và vị trí trong kiến trúc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   132 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Xu hướng mới trong kiến trúc - đô thị thế giới và Việt Nam thời hội nhập: Phần 2

  Ebook Xu hướng mới trong kiến trúc - đô thị thế giới và Việt Nam thời hội nhập: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Xu hướng mới trong kiến trúc - đô thị thế giới và Việt Nam thời hội nhập" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hướng đi của các nước Châu Á, những vấn đề kiến trúc - đô thị mới ở nước ta; thành phố Hồ Chí Minh - Tìm kiếm một mô thức phát triển mới; quy hoạch - kiến trúc khắp nơi. Mời các...

   200 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Xu hướng mới trong kiến trúc - đô thị thế giới và Việt Nam thời hội nhập: Phần 1

  Ebook Xu hướng mới trong kiến trúc - đô thị thế giới và Việt Nam thời hội nhập: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Xu hướng mới trong kiến trúc - đô thị thế giới và Việt Nam thời hội nhập" giới thiệu tới người đọc xu hướng mới trong kiến trúc - đô thị thế giới và Châu Á bao gồm: Xu hướng trên thế giới, các công trình sáng tạo mới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   129 p thuviendanang 23/09/2023 4 0

 • Ebook Bàn về nhiếp ảnh: Phần 2

  Ebook Bàn về nhiếp ảnh: Phần 2

  Phần 2 của cuốn sách Bàn về nhiếp ảnh có các nội dung như sau: anh hùng nhìn, những nhà truyền giáo nhiếp ảnh, thế giới hình ảnh và một tuyển tập trích dẫn. Mời các bạn tham khảo!

   94 p thuviendanang 23/09/2023 5 0

 • Ebook Bàn về nhiếp ảnh: Phần 1

  Ebook Bàn về nhiếp ảnh: Phần 1

  Trong cuốn sách Bàn về nhiếp ảnh có nhiều câu chuyện về nhiếp ảnh nhưng lại mang tính triết học. Phần 1 gồm các nội dung lời người dịch, trong Hang động của Plato, nước Mỹ, tăm tối qua ảnh, những đích ngắm u buồn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   66 p thuviendanang 23/09/2023 7 0

 • Ebook Xem, hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Phần 2

  Ebook Xem, hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Xem, hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tạo hình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Những trào lưu hiện đại trong hội họa phương Tây thế kỷ XX; Chủ nghĩa ấn tượng, tân và hậu chủ nghĩa ấn tượng; Chủ nghĩa dã thú; Van Gogh và chủ nghĩa biểu hiện; Chủ nghĩa trừu tượng; Chủ nghĩa siêu...

   86 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Xem, hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Phần 1

  Ebook Xem, hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tạo hình: Phần 1

  Tài liệu "Xem, hiểu và thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật tạo hình" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các nghệ thuật hội họa - điêu khắc - đồ họa; Tranh chân dung; Tranh phong cảnh và tĩnh vật; Nghệ thuật điêu khắc với các nghệ thuật tạo hình khác; Tranh đồ họa; Tranh cổ động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   49 p thuviendanang 23/09/2023 3 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 2

  Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Thiết kế kiến trúc công nghiệp" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp; Kết cấu chịu lực của nhà công nghiệp; Kết cấu bao che nhà công nghiệp; Nền, sàn và các công trình phụ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   105 p thuviendanang 21/08/2023 14 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 1

  Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp: Phần 1

  Tài liệu "Thiết kế kiến trúc công nghiệp" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp; Tổ chức mạng lưới giao thông, cung cấp kỹ thuật và hoàn thiện khu đất xí nghiệp công nghiệp; Thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p thuviendanang 21/08/2023 19 0

 • Ebook Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam: Phần 2

  Ebook Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kiến trúc phố cổ Hội An Việt Nam" tiếp tục trình bày về kiến trúc nhà ở truyền thống Hội An và Phố cổ Hội An với cuộc sống hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách tại đây!

   43 p thuviendanang 21/08/2023 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=thuviendanang