Nguyên tắc phát âm tiếng Hàn - Lê Huy Khoa

Chữ cái tiếng Hàn Quốc, còn gọi là Hangul (hay Hunmin chơngum được ra đời vào năm Sejong thứ 28 (tức năm 1446) do vua Sejong Đại vương chỉ đạo một số học giả đã sáng tạo nên. Thời kỳ đầu gồm 14 nguyên âm và 17 phụ âm, tất cả là 28 chữ cái.