Giáo trình Thực hành Tin học căn bản văn phòng: Phần 1 - Ngô Quang Định

Giáo trình Thực hành Tin học căn bản văn phòng: Phần 1 có nội dung trình bày các kiến thức nhập môn máy tính, các kiến thức về Windows 98, Windows 2000 như cách khởi động, giao diện, màn hình các các nội dung khác.