Giáo trình Kinh tế vi mô Trường Đại học Kinh tế

Kinh tế vi mô là một môn học cung cấp các kiến thức nền tảng cho những ai muốn hiểu về sự vận hành của nền kinh tế thị trường, tập trung vào phân tích các hành vi của các chủ thể kinh tế. Dưới đây là bộ giáo trình về Kinh tế vi mô rất hay.