Giáo trình Kinh doanh Xuất bản phẩm: Phần 2

Phần 2 của giáo trình "Kinh doanh Xuất bản phẩm" gồm có 2 nội dung chính, đó là: Tổ chức hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm, quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm. Giáo trình Kinh doanh Xuất bản phẩm là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh viên không chuyên về kinh doanh xuất bản phẩm có nhu cầu nghiên cứu về lĩnh vực này cũng như các bạn đọc có quan tâm đến vấn đề kinh doanh xuất bản phẩm và quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay.