Giáo trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học

Trong khi chờ đợi giáo trình có tầm cỡ quốc gia, chúng tôi biên
soạn cuốn sách “Giới thiệu các tác phẩm kinh điển triết học” nhằm phục vụ cho việc học tập của sinh viên Đại
học Huế cùng những bạn đọc quan tâm đến nội dung cuốn sách.
Nội dung cuốn sách được hoàn thành dựa trên nội dung cuốn
“Bài giảng các tác phẩm kinh điển triết học” mà chúng tôi đã biên
soạn phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên Triết học
Đại học Khoa học Huế theo sự phân công của Bộ môn Triết học -
Khoa...