Giáo trình Corel DRAW

Nếu bạn đang xem những dòng này, hẳn bạn đã nghe "đâu đó" nói rằng Corel
DRAW là một công cụ dùng cho việc thiết kế đồ họa (graphics design). Giới họa sĩ
trình bày và họa viên kỹ thuật ở nước ta cũng như trên thế giới dùng Corel DRAW
nhiều hơn so với các công cụ cùng loại như Aldus Freehand, Micrografx Designer
hoặc Adobe Illustrator có lẽ vì khả năng tinh tế và tốc độ vượt trội của Corel DRAW
trong việc thực hiện những sản phẩm "văn hóa trực quan" (Corel DRAW chiếm đến
85% thị phần so với các phần mềm...