Ebook Tự học thổi sáo và ngâm thơ

Tiếng sáo là âm thanh thân thiết, gần gũi nhất với tâm hồn người Việt. Không ai nghe tiếng sáo mà không bồi hồi. Chơi sáo không mất nhiều tiền, cũng không cồng kềnh bất tiện. Bất cứ ở đâu, bên đồng, trong rừng, trên bãi biển, trong khách thính, chỉ cần nâng sáo lên là đủ hấp dẫn người nghe. Thổi sáo dễ nhưng thổi cho hay lại là một nghệ thuật. Có người có tài trời cho những thiên tài nhiều lúc chỉ là kết quả của lòng kiên nhẫn, tập dợt mà nên. Bạn cứ thổi đi, chịu khó tập luyện, đặt hết lòng say mê vào đó, bạn sẽ thành công. Cuốn sách Tự học thổi sáo và ngâm thơ sẽ là người bạn đồng hành của bạn trên chặng đường tập thổi sáo.