Ebook Tư bản thân hữu Trung Quốc: Phần 1

Cuốn sách "Tư bản thân hữu Trung Quốc" trình bày cho bạn đọc về cách thức mà các nhóm lợi ích, trước hết là các nhóm thân hữu đã chi phố quyền lực, thao túng quyền lực để cuối cùng lấy cắp tài sản quốc gia rồi chia chác cho nhau và bị trừng trị như đã, đang và sẽ còn diễn ra ở Trung Quốc như thế nào. Sách gồm có 7 nội dung chính và được chia thành 2 phần ebook. Mời bạn đọc cùng tham khảo phần 1 của ebook sau đây.