Ebook Mainichi no kikitori plus 40 tập 2: Phần 2

Cuốn sách Mainichi no kikitori plus 40 tập 2 là sách nghe theo chủ đề dành cho trình độ Trung thượng cấp (tương đương N2). Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc 10 chủ điểm còn lại trong 20 chủ đề nghe trong sách. Vì vậy các bạn có thể vừa được rèn luyện kỹ năng nghe vừa có được vốn từ vựng tri thức thực tế. Chắc chắn rằng khi sử dụng cuốn sách này một cách thường xuyên, khả năng nghe của các bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết cuốn sách.