Ebook Mainichi no kikitori plus 40 tập 1: Phần 1

Cuốn sách Mainichi no kikitori plus 40 tập 1 là cuốn Thượng trong bộ giáo trình Mainichi no kikitori plus 40. Phần 1 của cuốn sách này giới thiệu cho người học 10 chủ đề khác nhau về đa dạng các lĩnh vực được lựa chọn từ báo chí hay tin tức hàng ngày để thể hiện xã hội Nhật Bản hiện đại một cách thú vị. Sách dành cho các học viên ở bậc Trung Thượng cấp tức vừa kết thúc bậc sơ cấp và muốn nâng cao khả năng tiếng Nhật hoặc muốn tăng năng lực thông qua luyện nghe tiếng Nhật hàng ngày. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung cuốn sách.