Ebook Ký sinh trùng trong lâm sàng: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu ký sinh trùng trong y học lâm sàng" cung cấp cho người đọc các nội dung của 2 chương đầu tiên bao gồm đại cương về ký sinh trùng và giun sán học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.