Ebook Hơn cả tin tức: Tương lai của báo chí - Phần 1

Cuốn sách "Hơn cả tin tức: tương lai của báo chí" được viết bởi Mitchell Stephens là một nghiên cứu độc đáo, có tính phê phán về báo chí đương đại, cả trên mạng lẫn ngoài mạng internet. Với sự sôi nổi và thông minh, tác giả lập luận cho một nền báo chí giá trị hơn và tham vọng hơn. Được viết một cách thuyết phục và đầy ắp những ví dụ gây ấn tượng mạnh, những tầm nhìn của ông trong cuốn sách định hình tiến trình cho việc đào tạo nghề báo. Cuốn sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng đón đọc phần 1 sau đây.