Ebook Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 9: Mỹ thuật đời Thanh

"Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 9: Mỹ thuật đời Thanh" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật đời Thanh. Những thành tựu về hội họa, kiến trúc, điêu khắc nổi tiếng của Trung Quốc thời Thanh. Mời các bạn cùng tham khảo!