Ebook Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 1: Mỹ thuật tiền sử

"Đồ điển mỹ thuật Trung Quốc - Tập 1: Mỹ thuật tiền sử" giới thiệu tới người đọc đại cương về mỹ thuật thời tiền sử. Nghệ thuật tạo hình thời đại đồ đá mới Trung Quốc, về mặt gốm màu và hội họa, điêu khắc đều có thành tựu nghệ thuật rõ ràng. Mời các bạn cùng tham khảo!